วิธีตรวจสอบความเป็นผู้นำและทักษะการตัดสินใจ

คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณมีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพในอีกหลายปีข้างหน้า? คุณสามารถตรวจสอบความเป็นผู้นำและทักษะการตัดสินใจของพนักงานปัจจุบันของคุณผ่านการสังเกตการสำรวจและการป้อนข้อมูลของลูกค้า ทักษะเหล่านี้ช่วยให้พนักงานของคุณสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนปรับตัวเข้ากับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อโอกาสต่างๆได้อย่างทันท่วงที โดยการกำหนดเกณฑ์สำหรับความเป็นเลิศของคุณก่อนและสื่อสารมาตรฐานเหล่านั้นให้กับพนักงานและพนักงานที่มีศักยภาพของคุณในภายหลังคุณสามารถประเมินความสามารถของพวกเขาได้ในภายหลังและทำให้แน่ใจว่าคุณมีพนักงานที่เหมาะสมในงานที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมหรือสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเติมเต็มช่องว่าง

1

วิเคราะห์ความสามารถในการเป็นผู้นำที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลในอุตสาหกรรมของคุณ ตามที่สำนักงานบริหารงานบุคคลความสามารถในการเป็นผู้นำ 28 ประการมีความสำคัญต่อความสำเร็จซึ่งรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและความยืดหยุ่น เมื่อพนักงานมีทักษะเหล่านี้พวกเขาสามารถดำรงตำแหน่งผู้นำที่มีความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่มากขึ้น ทักษะเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำเสนอฟังอย่างมีประสิทธิผลประพฤติตามหลักจริยธรรมเขียนอย่างรัดกุมและจัดระเบียบผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์

2

กำหนดรูปแบบความสามารถในการเป็นผู้นำ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการแสดงรายการทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลใน บริษัท ของคุณ ตัวอย่างเช่นผู้นำที่ประสบความสำเร็จทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์กำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงสื่อสารวิสัยทัศน์กับผู้ใต้บังคับบัญชาอำนวยความสะดวกในความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมแก้ไขความขัดแย้งคำนวณความเสี่ยงและตัดสินใจทางการเงิน คุณสามารถสร้างสเปรดชีตเอกสารหรือแสดงภาพวาดเพื่อแสดงโมเดลของคุณ

3

เตรียมวัดผลความสำเร็จโดยเพิ่มพฤติกรรมที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับทักษะลงในโมเดลของคุณ ตัวอย่างเช่นผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมตั้งคำถามถึงแนวทางดั้งเดิมและทดลองแนวคิดใหม่ ๆ ผู้นำที่มีความยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับข้อมูลใหม่และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเพื่อเอาชนะอุปสรรค ผู้นำที่มีความยืดหยุ่นสามารถรับมือกับแรงกดดันที่รุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพมองโลกในแง่ดีภายใต้สภาวะที่ไม่พึงประสงค์และฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้เพื่อลองอีกครั้ง

4

ทดสอบสมมติฐานของคุณกับกลุ่มพนักงานหลัก เรียกประชุมกลุ่มโฟกัสหรือทำการสัมภาษณ์ส่วนตัว รวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นไว้ในแบบจำลองเพื่อให้สะท้อนถึงความเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างใน บริษัท ของคุณอย่างแท้จริง

5

สร้างเครื่องมือประเมินเพื่อช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความเป็นผู้นำและทักษะการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่นใช้เครื่องมือสำรวจออนไลน์เช่น Zoomerang, Qualtrics หรือ SurveyMonkey เพื่อสร้างแบบสอบถาม ป้อนคำถามแบบปรนัยสำหรับแต่ละความสามารถ ตัวอย่างเช่นพิมพ์ "พนักงานของคุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดมีข้อมูลดีและทันเวลาหรือไม่" ป้อนตัวเลือกคำตอบของมือใหม่ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ

6

แจกจ่ายแบบสอบถามให้กับผู้จัดการของผู้นำที่มีศักยภาพใน บริษัท ของคุณ พวกเขาควรทำแบบสำรวจให้เสร็จสิ้นเพื่อระบุว่าพนักงานแสดงทักษะแต่ละอย่างในระดับมือใหม่มีประสบการณ์หรือระดับปรมาจารย์

7

วิเคราะห์ผลลัพธ์จากแบบสอบถามของคุณ หากพนักงานส่วนใหญ่มีเพียงทักษะมือใหม่ในด้านที่ต้องการให้รวบรวมรายการตัวเลือกการฝึกอบรมทรัพยากรและการสนับสนุน ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ MindTools นำเสนอเคล็ดลับและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล ส่งเสริมให้พนักงานประเมินบุคลิกภาพและความถนัดในการเป็นผู้นำของตนเอง