วิธีการย้ายจาก Quicken ไปยัง YNAB

Quicken and You Need a Budget (YNAB) เป็นแอปพลิเคชันการจัดการทางการเงินที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามและจัดการการเงินได้ แอปพลิเคชันทั้งสองมีคุณสมบัติที่คล้ายกันเช่นความสามารถในการสร้างงบประมาณการนำเข้าธุรกรรมธนาคารและข้อมูลการส่งออก หากคุณใช้ Quicken อยู่แล้วและต้องการลองใช้ YNAB คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูล Quicken อีกครั้ง ใช้ยูทิลิตี้นำเข้าใน YNAB เพื่อนำเข้าข้อมูลจาก Quicken

ส่งออกไฟล์ Quicken

1

เรียกใช้ Quicken จากนั้นคลิก "File" จากแถบเมนูหลัก

2

คลิก "ส่งออก" จากเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกไฟล์ "QIF" หน้าต่างส่งออกจะเปิดขึ้น

3

คลิกปุ่ม "เรียกดู" จากนั้นเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

4

ป้อนชื่อไฟล์ในช่อง "ชื่อไฟล์" จากนั้นคลิก "ตกลง"

5

คลิกบัญชีที่คุณต้องการส่งออกธุรกรรมจากในรายการ "Quicken Account To Export From" ป้อนวันที่เฉพาะของธุรกรรมที่คุณต้องการส่งออกไปยัง YNAB ในส่วน "รวมธุรกรรมในวันที่"

6

เลือกรายการที่คุณต้องการส่งออกในรายการ "รวมในการส่งออก" เช่นรายการประเภท คลิก "ตกลง" เพื่อส่งออกไฟล์ Quicken

นำเข้าสู่ YNAB

1

เปิด YNAB จากนั้นคลิก "ไฟล์" จากแถบเมนู

2

เลือก "นำเข้าธุรกรรม" จากรายการแบบเลื่อนลง หน้าต่างการนำเข้าธุรกรรมจะเปิดขึ้น

3

คลิกปุ่ม "เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า" จากนั้นไปที่ไฟล์ Quicken บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเลือก "เปิด"

4

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อนำเข้าไฟล์ ตัวอย่างเช่นยืนยันประเภทที่มีการกำหนดธุรกรรมให้ คลิก "ตกลง" เมื่อกระบวนการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์