วิธีการคำนวณรายได้รวมในฐานะตัวแทนของเอวอน

เอวอนชดเชยตัวแทนขายอิสระโดยจ่ายค่าคอมมิชชั่นจากการขาย อัตราค่าคอมมิชชั่นที่เอวอนจ่ายนั้นขึ้นอยู่กับระดับของตัวแทนภายในองค์กรเอวอน Avon เป็นองค์กรการตลาดหลายระดับและระดับของคุณจะขึ้นอยู่กับยอดขายโดยรวมของคุณในช่วงก่อนหน้านี้และจำนวนตัวแทนที่ทำงานภายใต้คุณในเครือข่าย Avon ของคุณ

1

กำหนดยอดขายเอวอนรวมของคุณในปีนี้ ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณขายผลิตภัณฑ์ Avon ได้ 100,000 เหรียญในระหว่างปี

2

กำหนดเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นของคุณตามระดับของคุณภายในองค์กร Avon หากคุณไม่ทราบเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นของคุณโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Avon ที่ 800-367-2866 ตัวอย่างเช่นสมมติว่าระดับ Avon ปัจจุบันของคุณจ่ายค่าคอมมิชชั่น 20 เปอร์เซ็นต์

3

คูณยอดขาย Avon ของคุณด้วยเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชันที่แสดงเป็นทศนิยม จากตัวอย่างเดิม 100,000 เหรียญ x .20 = 20,000 เหรียญ ตัวเลขนี้แสดงถึงรายได้รวมของคุณในฐานะตัวแทนของ Avon