ปุ่มฟังก์ชันแป้นพิมพ์ Mac ภายใน VMware Fusion

VMware Fusion ช่วยให้ผู้ใช้ Mac สามารถเรียกใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ Linux บนคอมพิวเตอร์ Apple Macintosh ที่ใช้ Intel เปลี่ยนพีซีที่มีอยู่ให้เป็นคอมพิวเตอร์เสมือนบน Mac และเรียกใช้เครื่องเสมือนหลายเครื่องโดยไม่ต้องรีบูตเพื่อเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ เนื่องจาก Mac OS และ Windows ใช้ปุ่มคำสั่งที่แตกต่างกันเพื่อออกคำสั่งที่เทียบเคียงกันกับระบบปฏิบัติการของตนผู้ใช้ Mac และ Windows มักพบว่าแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ของกันและกันน่าหงุดหงิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาทำงานในซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มคู่ VMware Fusion ช่วยลดความยุ่งยากในการสลับแป้นพิมพ์สำหรับผู้ใช้ Mac ที่จำลอง Windows บนฮาร์ดแวร์ของ Apple

VMware Fusion

เครื่องเสมือนช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์เก่าที่ต้องใช้ระบบปฏิบัติการที่ล้าสมัยอย่างเท่าเทียมกันทดสอบโค้ดซอฟต์แวร์โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและดูแลระบบปฏิบัติการเดียวกันหลายเวอร์ชันบนระบบเดียวกัน ในช่วงต้นปี 2555 ผู้ใช้ Mac สามารถใช้ VMware Fusion เพื่อเรียกใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชันต่างๆตั้งแต่ Windows 3.1 ถึง Windows 7 บนเครื่อง Mac โดยไม่ต้องเพิ่มหรือเปลี่ยนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งแตกต่างจาก Boot Camp ของ Apple ซึ่งรองรับ Windows บน Mac เช่นกัน VMware Fusion ไม่ต้องการให้คุณรีบูตระบบเพื่อสลับระหว่างระบบปฏิบัติการ

ปุ่ม Macintosh

ปุ่มส่วนใหญ่บนแป้นพิมพ์ Macintosh จำลองการออกแบบและรูปแบบของแป้นพิมพ์ที่ใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows อย่างไรก็ตาม Mac ใช้ทั้งคีย์ "Command" ซึ่งให้ฟังก์ชันการทำงานคล้ายกับคีย์ "Ctrl" ของ Windows และคีย์ "Control" ที่ไม่มีค่าเทียบเท่าใน Windows ในฟังก์ชันและตำแหน่งที่ตั้ง แต่ไม่อยู่ในชื่อปุ่ม "Delete" ของ Macintosh จะเท่ากับปุ่ม "Backspace" ของ Windows Mac ใช้แป้น "Option" เมื่อ Windows ใช้แป้น "Alt" แต่แป้นไม่ใช้ตำแหน่งแป้นพิมพ์เดียวกัน

คีย์ Windows

ผู้ใช้ Macintosh ที่นั่งลงที่แป้นพิมพ์ Windows เพื่อทำงานในแอปพลิเคชันสองแพลตฟอร์มอาจพบว่าตัวเองกำลังกดปุ่ม "Alt" ของ Windows เมื่อต้องการให้ปุ่ม "Ctrl" เปิดใช้งานคำสั่งที่อยู่ข้างหน้าด้วยปุ่ม "Command" ของ Mac การค้นหาคีย์ "Alt" เพื่อแทนที่คีย์ "Option" ของ Mac มักจะไปที่คีย์ "Windows" หรือ "Win" ซึ่งไม่มีอยู่ในแป้นพิมพ์ Windows จนกว่าจะมีการเปิดตัว Windows 95 Windows ยังรวมคีย์เฉพาะ เพื่อจับภาพหรือพิมพ์เนื้อหาของหน้าจอคอมพิวเตอร์และเพื่อสลับปุ่มตัวเลขระหว่างการพิมพ์ตัวเลขและการทำงานเช่นปุ่มลูกศรนำทาง Mac ใช้คีย์ผสมสองปุ่มเพื่อพิมพ์เนื้อหาบนหน้าจอไปยังไฟล์และไม่มีฟังก์ชันเทียบเท่ากับฟังก์ชัน "Num Lock"

รองรับความแตกต่าง

ในการใช้แป้นพิมพ์ Macintosh กับ Windows ภายใต้ VMware Fusion ผู้ใช้ Mac จะเพิ่มฟังก์ชันใหม่ ๆ เล็กน้อย แต่ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้นิสัยเดิม ๆ การพิมพ์หน้าจอใช้ปุ่ม "F13" ของ Mac คีย์ "F14" ย่อมาจาก "Scroll Lock" ปุ่ม "Clear" จะกลายเป็นปุ่ม "Num Lock" และปุ่ม "Help" จะทำหน้าที่เป็นปุ่ม "Insert" ทั้งที่มีป้ายกำกับสองตัวบนแป้นพิมพ์ Macintosh จำนวนมาก สุดท้ายปุ่ม "Command" และ "Option" ของ Mac จะทำหน้าที่เป็นปุ่ม "Ctrl" และ "Alt" ของ Windows แม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหลักก็ตามทำให้ผู้ใช้ Mac สามารถใช้งานฟังก์ชันที่เทียบเท่ากันได้อย่างง่ายดาย ในการแมปคีย์เหล่านี้ตามฟังก์ชันแทนตำแหน่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยนคีย์เหล่านี้ได้โดยแสดงค่ากำหนดของ VMware Fusion คลิกที่ "Keyboard & Mouse" แล้วเลือก "การแมปคีย์ "ค่ากำหนดนี้รองรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการคู่ที่คุ้นเคยกับความแตกต่างของแป้นพิมพ์ระหว่าง Mac และ Windows