วิธีซิงค์บุ๊กมาร์กผ่านอากาศ

ด้วยการเปิดตัวระบบปฏิบัติการมือถือ iOS 5 Apple ได้เปิดตัวคุณสมบัติการซิงค์ iCloud กับอุปกรณ์มือถือ ICloud ช่วยให้ผู้ใช้ iPhone, iPad และ iPod Touch ซิงค์ทุกอย่างตั้งแต่เพลงและวิดีโอไปจนถึงรายชื่อติดต่อและที่คั่นหน้า Safari กับคอมพิวเตอร์ OS X และ Windows หากคุณต้องการซิงค์บุ๊กมาร์ก Safari ของคุณทางอากาศคุณต้องเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ในการตั้งค่า iCloud ของอุปกรณ์ iOS และในการตั้งค่าระบบของคอมพิวเตอร์หรือเมนูแผงควบคุม iCloud

iOS

1

แตะไอคอน "การตั้งค่า" บนหน้าจอหลักของอุปกรณ์ iOS

2

แตะ "iCloud" ทางด้านซ้ายใต้หัวข้อทั่วไป

3

แตะแถบเลื่อนทางด้านขวาของตัวเลือกบุ๊กมาร์กเพื่อเลื่อนแถบเลื่อนไปที่ตำแหน่งเปิด

OS X

1

คลิกไอคอน Apple ในแถบเมนูของคอมพิวเตอร์แล้วเลือกตัวเลือก "System Preferences"

2

คลิกตัวเลือก "iCloud" ใต้หัวข้อ Internet & Wireless

3

วางเครื่องหมายถูกข้างตัวเลือกบุ๊กมาร์ก

Windows

1

คลิก Windows orb ในแถบงานของคอมพิวเตอร์แล้วเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์ไปไว้เหนือตัวเลือก "แผงควบคุม"

2

เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปไว้เหนือตัวเลือก "เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต" แล้วคลิกตัวเลือก "iCloud" หากคุณไม่ได้ติดตั้งแผงควบคุม iCloud บนคอมพิวเตอร์คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ของ Apple

3

วางเครื่องหมายถูกข้างตัวเลือก Bookmarks with Internet Explorer หากคุณต้องการซิงค์บุ๊กมาร์กกับ Safari บนคอมพิวเตอร์ Windows ของคุณให้คลิกปุ่ม "ตัวเลือก" ทางด้านขวาของตัวเลือกบุ๊กมาร์กด้วย Internet Explorer แล้วคลิก "Safari" จากเมนูที่ปรากฏ

4

คลิกปุ่ม "นำไปใช้" เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงและปุ่ม "ปิด" เพื่อปิดหน้าต่างแผงควบคุม iCloud