วิธีการแปลงผลประโยชน์เป็นอัตรารายชั่วโมง

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมีทางเลือกระหว่างการจ่ายเงินให้พนักงานเป็นค่าจ้างรายชั่วโมงหรือเงินเดือนที่รวมผลประโยชน์ต่างๆ การเปรียบเทียบระหว่างเงินเดือนที่รวมผลประโยชน์และค่าจ้างรายชั่วโมงสามารถช่วยคุณในการจัดสรรต้นทุนแรงงานสำหรับงานโครงการหรือที่ปรึกษาและอาจเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจจ้าง ทำการเปรียบเทียบขั้นสุดท้ายของเครื่องชั่งน้ำหนักทั้งสองแบบที่แตกต่างกันโดยการแปลงผลประโยชน์เป็นอัตรารายชั่วโมง เมื่อคุณมีข้อมูลขั้นสุดท้ายแล้วคุณจะทราบอัตรารายชั่วโมงที่ถูกต้องของค่าจ้างพร้อมผลประโยชน์

1

คำนวณมูลค่ารายปีของสิทธิประโยชน์ที่มีให้สำหรับพนักงานเช่นการเป็นสมาชิกสโมสรสุขภาพรายเดือนวันหยุดพักผ่อนและความช่วยเหลือค่าเล่าเรียน

2

คำนวณมูลค่าของผลประโยชน์แต่ละรายการแยกกัน ซึ่งอาจเป็นจำนวนเงินดอลลาร์หรืออาจเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างของพนักงาน ตัวอย่างเช่นการประกันชีวิตหรือการทุพพลภาพมักคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างของพนักงาน หาเปอร์เซ็นต์และคูณด้วยค่าจ้างรายปีของพนักงาน

3

เพิ่มสิทธิประโยชน์และมูลค่าผลประโยชน์แยกกันเพื่อหามูลค่ารวมสำหรับหนึ่งปี หารผลประโยชน์รายปีทั้งหมดด้วย 52 เพื่อหาอัตรารายสัปดาห์โดยประมาณ

4

กำหนดจำนวนชั่วโมงที่พนักงานทำงานในหนึ่งสัปดาห์ ตัวอย่างเช่นพนักงานประจำมักจะทำงานปกติ 40 ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์

5

หารมูลค่าผลประโยชน์ทั้งหมดสำหรับหนึ่งสัปดาห์ด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่พนักงานทำงานในหนึ่งสัปดาห์ คำตอบคือการแปลงผลประโยชน์เป็นอัตรารายชั่วโมง

6

เพิ่มตัวเลขผลประโยชน์รายชั่วโมงแยกต่างหากในค่าจ้างรายชั่วโมงของพนักงานเพื่อค้นหาอัตรารายชั่วโมงที่แท้จริง