ข้อดีและข้อเสียของการนำเข้าและส่งออกในอุตสาหกรรมแฟชั่น

ด้วยการแสดงบนรันเวย์ในสหรัฐอเมริกายุโรปและเอเชียชุมชนนักออกแบบระดับโลกและชุดท่อการผลิตระดับโลกที่เท่าเทียมกันแฟชั่นได้รับแรงบันดาลใจและรากฐานที่ใช้ได้จริงจากกระบวนการที่มีพื้นฐานมาจากการนำเข้าและส่งออก ในยุคที่ทุกอย่างตั้งแต่ผลิตภัณฑ์จนถึงการผลิตมีป้ายหรือป้าย "ผลิตใน" มี บริษัท แฟชั่นเพียงไม่กี่แห่งที่จัดหาวงจรการสร้างสรรค์ของตนได้อย่างสมบูรณ์ภายในประเทศเดียว การทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจแฟชั่นระดับนานาชาติก่อให้เกิดความท้าทายและโอกาส

ลดต้นทุน

การผลิตเสื้อผ้าและเครื่องประดับในประเทศกำลังพัฒนาสามารถเสนอโอกาสให้ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นลดต้นทุนคงที่ผ่านการลดราคาแรงงานในการผลิต นายจ้างในต่างประเทศจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าตามมาตรฐานการครองชีพในท้องถิ่นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อคนงานหรือทั้งสองอย่าง การรวมแนวตั้งภายใน บริษัท การผลิตบางแห่งทำให้พวกเขาสามารถควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่เกษตรกรรมสิ่งทอไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูปลดต้นทุนเมื่อเทียบกับผู้ผลิตที่ต้องซื้อวัตถุดิบ หาก บริษัท ของคุณนำเข้าสินค้าแฟชั่นจาก บริษัท นอกชายฝั่งหรือใช้การผลิตในต่างประเทศคุณต้องตรวจสอบว่าคู่ค้าของคุณเสนอการประหยัดต้นทุนโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคสนามหรือในโรงงาน

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

สำหรับ บริษัท ที่ส่งงานการผลิตไปต่างประเทศการตรวจสอบสายการผลิตจากระยะไกลทำให้เกิดความท้าทายตั้งแต่เวลาเดินทางและค่าใช้จ่ายไปจนถึงอุปสรรคด้านภาษา ในทำนองเดียวกันการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าที่อยู่ห่างไกลอาจทำให้ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการชี้แจงและรักษาความคาดหวังในการผลิตนั้นซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปัญหาด้านภาษาเข้ามาขวางกั้น ยิ่งกระบวนการแปลและตัวกลางเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่โอกาสในการสื่อสารผิดพลาดความผิดพลาดและการเสียเวลาหรือสินค้าก็จะมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างที่ผลิตอย่างถูกต้องข้อกำหนดที่ไม่ชัดเจนการกำกับดูแลในพื้นที่และการตรวจสอบสถานที่เป็นระยะช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความคาดหวัง

การผลิตและการจัดส่ง

การส่งสินค้าไปต่างประเทศหรือกลายเป็นทรัพยากรการผลิตนอกชายฝั่งหมายถึงการจัดการกับโลจิสติกส์ของการขนส่งสินค้าและการขนถ่ายสินค้ากฎหมายที่ควบคุมการนำเข้าและส่งออกอากรและภาษีและความจำเป็นในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือเข้าสู่จุดกระจายสินค้า สำหรับ บริษัท ขนาดเล็กที่จัดการในปริมาณการผลิตหรือปริมาณที่น้อยพอ ๆ กันกระบวนการส่งหรือรับสินค้าสำเร็จรูปอาจเกี่ยวข้องกับ บริษัท ขนส่งสินค้าเอกสารที่ซับซ้อนและใช้เวลานานและต้นทุนการขนส่งที่แพง การค้นหาผู้จัดส่งสินค้าที่น่าเชื่อถือสามารถทำให้ขั้นตอนเหล่านี้ง่ายขึ้น

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

แฟชั่นใช้พลังแห่งการสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนการขายผ่านความต้องการของลูกค้าสำหรับเทรนด์แฟชั่นและสไตล์ตามฤดูกาล ท่อนำเข้า / ส่งออกสามารถช่วยเติมเต็มรูปลักษณ์แฟชั่นชั้นสูงที่พร้อมสวมใส่ตลอดช่วงราคาขายปลีกที่เข้าถึงระดับการใช้จ่ายหลายระดับ สำหรับ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้กับคู่ค้าในต่างประเทศและกับคนกลางที่สามารถลดความซับซ้อนของกระบวนการโลจิสติกส์นอกชายฝั่งที่ซับซ้อนโดยทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายการผลิตให้กับ บริษัท ในต่างประเทศหรือจัดหาการผลิตจากประเทศอื่น ๆ ให้โอกาสในการทำกำไร ในสภาพอากาศที่ไร้การควบคุมซึ่งได้เคลื่อนผ่านโควต้าและข้อตกลงการปกป้องทางการค้าหลายครั้งการผลิตแฟชั่นยังคงเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมสำหรับการเข้าสู่การค้าโลกของประเทศกำลังพัฒนา