ผู้คนควรฝึกมารยาทในที่ทำงานบ่อยแค่ไหน?

ไม่มีการพูดเกินจริงที่จะบอกว่าทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรของคุณจะได้รับประโยชน์จากพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนเรื่องมารยาททางธุรกิจ ลูกค้าและเพื่อนร่วมงานต่างมีความสุขและพึงพอใจกับประสบการณ์ของตนมากขึ้นเมื่อได้รับการปฏิบัติด้วยความสุภาพและความเคารพซึ่งเป็นพื้นฐานสองประการของมารยาททางธุรกิจที่ดี การฝึกอบรมพนักงานในเรื่องมารยาทในการทำงานควรเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง แต่บ่อยครั้งการฝึกอบรมประเภทนี้กำหนดโดยรับรู้ความต้องการ

เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศ

การฝึกอบรมมารยาทควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ สิ่งนี้จะเป็นการยืนยันว่าการปฏิบัติตามกฎของมารยาททางธุรกิจเป็นการคาดหวังในงานและจะสร้างความประทับใจให้กับพนักงานใหม่ถึงความสำคัญของมารยาทที่ดี กระบวนการปฐมนิเทศควรมีส่วนการฝึกอบรมที่ช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับงานได้

การตอบสนองต่อปัญหา

หากการขาดทักษะพื้นฐานด้านมารยาทเป็นต้นตอของปัญหาที่รบกวนองค์กรของคุณการฝึกอบรมมารยาทจะเกินกำหนด สัญญาณที่บ่งบอกว่าพฤติกรรมที่หยาบคายส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณอาจรวมถึงความไม่พอใจของลูกค้าการร้องเรียนเกี่ยวกับมารยาททางโทรศัพท์หรืออีเมลจากลูกค้าหรือพนักงานคนอื่น ๆ และปัญหาระหว่างบุคคลระหว่างพนักงานที่เกิดจากพฤติกรรมไม่สุภาพในระหว่างการโต้ตอบของพนักงาน ในขณะที่คุณต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้โดยสิ้นเชิงการฝึกอบรมมารยาทที่เป็นสัญญาณแรกของปัญหาสามารถช่วยให้สถานที่ทำงานที่กำลังจะหยุดชะงักเนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่ดี

การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

เมื่อองค์กรของคุณใช้รูปแบบใหม่ในการสื่อสารเปิดสาขาใหม่หรือขยายเวลาทำการบางครั้งผลก็คือพนักงานไม่พอใจ ให้พนักงานของคุณก้าวออกไปอย่างถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณโดยรวมการฝึกอบรมมารยาทไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ การเรียนรู้เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ที่แสดงความเคารพเมื่อองค์กรของคุณใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสามารถป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจกลับมาหลอกหลอนคุณในขณะที่เตือนพนักงานถึงภาระหน้าที่ต่อลูกค้าและเพื่อนพนักงานเมื่อเปิดสาขาใหม่หรือขยายเวลาทำการ

การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

พนักงานที่ดีที่สุดคือพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและไม่มีที่ไหนที่ชัดเจนไปกว่ามารยาทในการทำงาน ด้วยเหตุนี้การผสมผสานการฝึกอบรมมารยาทอย่างต่อเนื่องเข้ากับการปฏิบัติงานของคุณสามารถทำให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์ที่สุภาพและสุภาพต่อองค์กรของคุณในขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้แก่พนักงาน การฝึกอบรมมารยาทอาจเป็นโอกาสทางการศึกษาแบบสแตนด์อโลนหรืออาจรวมเข้ากับการประชุมรายสัปดาห์หรือรายเดือน