การวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการองค์กรและความเป็นผู้นำ

การวิเคราะห์การจัดการองค์กรของ บริษัท และแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้นำช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งได้ เพื่อให้งานนี้สำเร็จคุณสามารถทำแบบสำรวจโฟกัสกลุ่มหรือสัมภาษณ์ส่วนตัว สิ่งนี้จะช่วยให้คุณระบุได้ว่าความสามารถในการเป็นผู้นำใดมีความสำคัญต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของคุณ คุณยังสามารถดูว่าทีมผู้บริหารของคุณวัดผลอย่างไรในพื้นที่เหล่านี้จุดแข็งของผู้จัดการของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายของ บริษัท อย่างไรและคุณควรมุ่งเน้นไปที่ความพยายามในการพัฒนาความเป็นผู้นำของคุณอย่างไร

กระบวนการ

เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท ของคุณประสบความสำเร็จคุณต้องระบุความสามารถหลักที่ทำให้ธุรกิจของคุณไม่เหมือนใคร ด้วยการผสมผสานระหว่างกระบวนการเครื่องมือทักษะและพฤติกรรมนี้องค์กรของคุณสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้ การวิเคราะห์การบริหารจัดการองค์กรและแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้นำของคุณเป็นประจำช่วยให้แน่ใจว่าคุณดำเนินการตาม ในการดำเนินการนี้ให้เริ่มต้นด้วยการประเมินประสิทธิภาพปัจจุบัน

ความสามารถ

ความสามารถเป็นพื้นที่ของความสามารถส่วนบุคคลที่ช่วยให้บุคคลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ความเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์ซึ่งเป็นองค์กรฝึกอบรมได้ระบุความสามารถในการเป็นผู้นำไว้ 3 ประเภท ได้แก่ การนำองค์กรนำผู้อื่นและนำตัวเอง ความสามารถในการเป็นผู้นำองค์กรมักเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้เรียนรู้ที่รวดเร็วการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ การเป็นผู้นำผู้อื่นเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันการจัดการด้วยความเมตตาและความอ่อนไหวการจัดการปัญหาการพัฒนาพนักงานการสร้างแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการให้คุณค่ากับความแตกต่าง การเป็นผู้นำตัวเองรวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานการจัดการอาชีพการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ ๆ การรักษาความตระหนักรู้ในตนเองและการริเริ่ม

การรวบรวมข้อมูล

ในการระบุแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการองค์กรและความเป็นผู้นำที่เหมาะสมที่สุดคุณสามารถสร้างแบบสำรวจออนไลน์โดยใช้เครื่องมือฟรี แบบสำรวจนี้ช่วยให้ผู้จัดการของคุณสามารถให้คะแนนความสำคัญของทักษะในขณะนี้และในอนาคตได้ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของทั้งสองมุมมองที่แตกต่างกันทำให้คุณเห็นภาพรวมของความพร้อม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทราบว่าคุณควรเลิกปฏิบัติบางอย่างหรือไม่ ตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ทำให้สามารถสื่อสารกับพนักงานลูกค้าและซัพพลายเออร์โดยใช้อีเมลและโซเชียลมีเดีย สิ่งนี้ช่วยลดความจำเป็นในการสื่อสารโดยใช้กระดาษ

การตีความผลลัพธ์

การวิเคราะห์ทักษะและพฤติกรรมของผู้จัดการสามารถช่วยในการจัดทำแผนพัฒนา พฤติกรรมคือกิจกรรมแอบแฝงหรือเปิดเผยที่เธอทำในงานที่สังเกตได้และวัดผลได้ หากคุณพิจารณาแล้วว่าใครบางคนมีปัญหาในการสร้างทีมการเลือกและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็ถึงเวลาที่จะเข้าแทรกแซง การพัฒนาและส่งมอบโปรแกรมการฝึกอบรมสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมปรับปรุงในด้านเหล่านี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณอาจต้องกระตุ้นให้ผู้คนแสวงหาบทบาทอื่น ๆ สรรหาและจ้างบุคลากรคนอื่น ๆ หรือใช้โปรแกรมปรับปรุงกระบวนการใหม่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องขององค์กร