ตัวอย่างเครื่องมือประชาสัมพันธ์

วิธีการประชาสัมพันธ์หรือ PR เป็นวิธีการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดกำหนดตำแหน่งธุรกิจหรือลูกค้าในสายตาของสาธารณชน การประชาสัมพันธ์ที่ดีสามารถช่วยเอาชนะความลำบากใจหรือความผิดพลาดรวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่เฉพาะเจาะจง แนวทางการประชาสัมพันธ์มักขึ้นอยู่กับขนาดของลูกค้าและงบประมาณทางการตลาดและเครื่องมือที่ บริษัท ประชาสัมพันธ์ใช้จะขึ้นอยู่กับตัวแปรเหล่านั้น

อ่านข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นองค์ประกอบที่ให้บริการตนเองซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชน สามารถใช้เพื่อออกแถลงการณ์หรือแสดงความคิดเห็นหรือเพื่อประกาศ การจ้างงานใหม่การเปลี่ยนแปลงทิศทางธุรกิจและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์มักจะมาพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อประกาศรายได้งานการกุศลและข่าวสารอื่น ๆ ขององค์กร จากนั้นผู้สื่อข่าวสามารถใช้ข้อมูลในการเปิดตัวเป็นพื้นฐานสำหรับเรื่องราวได้หากถูกตัดสินว่ามีความสำคัญเพียงพอ

พบกับสื่อมวลชน

การแถลงข่าวเป็นการเชิญตัวแทนสื่อเพื่อรับฟังข่าวสารหรือข้อมูลโดยตรง พวกเขามักถูกเรียกเมื่อมีการกล่าวถึงบางสิ่งที่มีความสำคัญ การประชุมข่าวบางครั้งมักมีการถ่ายทอดสดโดยสำนักข่าวและโดยปกติจะมีโอกาสให้ผู้สื่อข่าวถามคำถามหรือสัมภาษณ์

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

มีการใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยขึ้นในการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์อาจโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอหรือบทสัมภาษณ์ ขณะนี้บาง บริษัท ดำเนินการแถลงข่าวสดทางออนไลน์ ช่องทางโซเชียลมีเดียสามารถใช้เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์อาจตรวจสอบเนื้อหาโซเชียลมีเดียและพยายามหมุนโพสต์และความคิดเห็นที่ไม่เอื้ออำนวยโดยหวังว่าจะเปลี่ยนบทสนทนาตามความต้องการของลูกค้า

เวลาพูดใหญ่

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์บางรายจองการพูดคุยกับลูกค้าเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างพวกเขาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและนำเสนอต่อหน้าผู้ชมสด งานเหล่านี้อาจรวมถึงการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมและกลุ่มการค้าการประชุมสัมมนาเพื่อการศึกษางานแสดงทางธุรกิจหรืองานการกุศล การรวบรวมที่มีแผงคำถามและคำตอบก็มีผลเช่นกัน

Op-Ed

การเขียนและเผยแพร่บทบรรณาธิการหรือที่เรียกว่า op-ed piece สามารถเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ บทบรรณาธิการอนุญาตให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อหรือปัญหาใดประเด็นหนึ่ง สามารถเผยแพร่ทางออนไลน์ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารและในสิ่งพิมพ์อุตสาหกรรม บทบรรณาธิการอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ชมในวงกว้าง