วิธีดูเวิร์กกรุ๊ปอื่น ๆ บนเครือข่าย

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องในธุรกิจของคุณคุณสามารถกำหนดให้กับเวิร์กกรุ๊ปหลาย ๆ คุณสามารถเข้าร่วมเวิร์กกรุ๊ปที่มีอยู่บนเครือข่ายของคุณได้ตลอดเวลาและจัดระเบียบคอมพิวเตอร์ของคุณตามที่เห็นสมควร ก่อนที่คุณจะสามารถดูเวิร์กกรุ๊ปอื่น ๆ และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายธุรกิจของคุณคุณต้องกำหนดค่า Windows 7 และเปิดใช้งานคุณสมบัติการค้นหาเครือข่าย

1

คลิก "แผงควบคุม" ในเมนูเริ่มเพื่อเปิดแผงควบคุม

2

คลิกลิงก์ "เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต" เพื่อไปที่ส่วนเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตของแผงควบคุม

3

คลิกลิงก์ "Network and Sharing Center"

4

คลิกลิงก์ "เปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์ขั้นสูง" ในบานหน้าต่างด้านซ้ายเพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการแชร์ขั้นสูง

5

คลิกปุ่มตัวเลือก "เปิดการค้นพบเครือข่าย" ในส่วน Network Discovery

6

คลิกปุ่ม "บันทึกการเปลี่ยนแปลง" เพื่อใช้และบันทึกการตั้งค่าใหม่

7

คลิกปุ่ม "ย้อนกลับ" ที่มุมบนซ้ายของแผงควบคุมเพื่อกลับไปยังส่วนก่อนหน้า

8

คลิกลิงก์ "ดูคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์" ในส่วน Network and Sharing Center เพื่อดูคอมพิวเตอร์และเวิร์กกรุ๊ปในเครือข่ายของคุณ