การฝึกอบรมขององค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานอย่างไร?

แม้ในธุรกิจขนาดเล็กเมื่อคุณลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานและผู้จัดการของธุรกิจของคุณก็สามารถส่งผลกระทบในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อประสิทธิภาพของพนักงานได้ การฝึกอบรมขององค์กรจะเป็นบวกหรือลบต่อผลงานของพนักงานขึ้นอยู่กับการดำเนินการฝึกอบรมและแนวทาง

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักของการฝึกอบรมองค์กรคือเพื่อให้พนักงานมีทักษะที่จำเป็นในการทำให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นโดยรวม โดยพื้นฐานแล้วพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงในช่วงเวลาที่สั้นลง พนักงานที่มีทักษะสูงสามารถมอบประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขึ้นและดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นเป็นระยะเวลานาน

สิทธิประโยชน์

เมื่อคุณลงทุนเงินในการฝึกอบรมพนักงานของคุณพนักงานจะรู้สึกมีค่า ด้วยความรู้สึกคุ้มค่าที่สูงขึ้นพนักงานมักจะรู้สึกภักดีต่อธุรกิจของคุณมากขึ้น เมื่อพนักงานรู้สึกถึงความภักดีมากขึ้นพวกเขาก็เต็มใจที่จะทำงานหนักขึ้นและนานขึ้นเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ การฝึกอบรมยังช่วยให้พนักงานมีความรู้สึกถึงการเสริมพลัง ด้วยการเสริมพลังความเต็มใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง โดยรวมแล้วพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมักจะได้รับประโยชน์ทั้งในอาชีพของตนเองและ บริษัท ที่พวกเขาทำงาน

ข้อเสีย

การฝึกอบรมยังสามารถนำมาซึ่งผลเสีย ข้อเสียประการแรกคือช่วงการเรียนรู้ที่พนักงานอาจประสบในระหว่างการฝึกอบรมหรือเนื่องจากการนำระบบหรือเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังใช้ระบบซอฟต์แวร์ใหม่ที่พนักงานต้องใช้เพื่อทำงานในแต่ละวันให้เสร็จสิ้นเวลาที่พนักงานต้องใช้ในการเรียนรู้ระบบใหม่อาจทำให้การผลิตทางธุรกิจลดลง พนักงานบางคนทนต่อการเปลี่ยนแปลงดังนั้นจึงอาจพัฒนาทัศนคติเชิงลบต่อการนำกระบวนการใหม่มาใช้ซึ่งทำให้พวกเขามีความต้านทานต่อการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

กรอบเวลา

โดยทั่วไปแล้วการมุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดอื่นจะเป็นประโยชน์สูงสุดเมื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะนำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือหลักสูตรอย่างเป็นทางการแก่พนักงานหรือเสนอโอกาสในการฝึกอบรมประจำวันคุณสามารถเพิ่มทักษะและระดับผลิตภัณฑ์ในการทำงานของพนักงานของคุณได้โดยใช้ความพยายามในการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้พนักงานแต่ละคนสามารถเพิ่มผลผลิตและพัฒนาอาชีพส่วนตัวของพวกเขาในขณะเดียวกันก็มีส่วนช่วยเพิ่มผลกำไรในเวลาเดียวกัน

ประเภท

วิธีการจัดเตรียมการฝึกอบรมยังมีผลต่อวิธีที่พนักงานตอบสนองหรือใช้การฝึกอบรม การฝึกอบรมออนไลน์การฝึกอบรมภาคปฏิบัติหรือชั้นเรียนหรือหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการล้วนเป็นตัวเลือกสำหรับการฝึกอบรมพนักงาน เนื่องจากพนักงานแต่ละคนเรียนรู้ในจังหวะที่แตกต่างกันและในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยทั่วไปแล้วควรเสนอรูปแบบการฝึกอบรมที่แตกต่างกันเพื่อให้พนักงานสามารถเลือกรูปแบบที่ช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ได้มากที่สุด หากพนักงานรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้พวกเขาก็อาจไม่มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เลยซึ่งสามารถเอาชนะจุดประสงค์ของการฝึกอบรมได้ทั้งหมด