สภาพภูมิอากาศการแข่งขันในการตลาดคืออะไร?

บรรยากาศการแข่งขันด้านการตลาดเป็นสิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องแข่งขันกับคู่แข่งหลายรายที่พยายามส่งข้อความไปยังตลาดเป้าหมายเดียวกัน คุณไม่เพียง แต่แข่งขันกับ บริษัท เหล่านี้เพื่อรวบรวมธุรกิจเท่านั้น แต่คุณยังแข่งขันกันเพื่อพื้นที่และเวลาในการถ่ายทอดคุณค่าของแบรนด์ของคุณสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์สถานการณ์

เมื่อคุณสร้างแผนการตลาดการวิเคราะห์สถานการณ์เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของคุณในตลาดคู่แข่งและตลาดกลางอย่างละเอียด สิ่งนี้ช่วยให้คุณพิจารณาได้ว่าคุณสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ดีเพียงใดโดยการเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณกับคู่แข่ง โดยทั่วไปยิ่งอัตราส่วนผู้ให้บริการและลูกค้าในตลาดของคุณสูงขึ้นความท้าทายที่คุณต้องเผชิญในการใช้การตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและผลกำไรก็จะยิ่งมากขึ้น

การวิเคราะห์คู่แข่ง

ในขณะที่คุณต้องการทำการตลาดให้กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณคุณต้องหาจุดแข็งของคุณเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถโฟกัสข้อความทางการตลาดได้ โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างสมบูรณ์จะรวมถึงการดูคู่แข่งในปัจจุบันและที่มีศักยภาพคู่แข่งทางตรงและทางอ้อมการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ความแตกต่างของตำแหน่งและการเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาด เมื่อคุณเข้าใจว่าใครคือคู่แข่งอันดับต้น ๆ ของคุณและรู้ว่าอะไรที่ทำให้คุณแตกต่างกันการแข่งขันก็จะง่ายขึ้น

ความแตกต่าง

ยิ่งตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้นเท่าใดคุณก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในการสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของคุณ การสร้างความแตกต่างหมายถึงการเน้นย้ำถึงคุณสมบัติที่แตกต่างเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณหรือแสดงวิธีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณใหญ่หรือดีกว่าคู่แข่ง "คุณภาพดีที่สุด" "บริการที่ดีที่สุด" "นวัตกรรมใหม่ที่สุด" "ประโยชน์สูงสุด" "เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" "ปลอดภัยที่สุด" และ "ต้นทุนต่ำที่สุด" เป็นข้อความที่ บริษัท ใช้เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง หากไม่มีความพยายามทางการตลาดที่ชัดเจนแตกต่างสม่ำเสมอและไม่เหมือนใคร บริษัท ของคุณจะถูกครอบงำด้วยการตลาดจากผู้อื่น

คำชี้แจงตำแหน่ง

การระบุและสื่อสารโดยตรงกับตลาดเป้าหมายของคุณเป็นอีกวิธีหนึ่งในการแข่งขันที่ดีในบรรยากาศทางการตลาดที่มีการแข่งขันสูง คุณต้องมีข้อความระบุตำแหน่งที่กำหนดสิ่งที่คุณนำเสนอที่ไม่เหมือนใครหรือแตกต่างและเพื่อใคร สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างข้อความที่มีประสิทธิภาพและเลือกตัวเลือกสื่อที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าเป้าหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น บริษัท เทคโนโลยีมักเน้นคุณสมบัติหรือนวัตกรรมขั้นสูงและส่งข้อความทางการตลาดผ่านสิ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี