อะไรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหนังสือ?

วัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบหนังสือคือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจัดการข้อมูลทางการเงินที่ให้ไว้ พนักงานเจ้าของและนักลงทุนที่มีศักยภาพจะพักผ่อนได้ง่ายขึ้นเมื่อทราบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเห็นด้วยกับความเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับฐานะการเงินของ บริษัท ผู้ให้กู้และตัวแทนประกันมักจะเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าให้กับ บริษัท ที่มีงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและความเห็นในการตรวจสอบที่ชัดเจน

การวางแผนและการออกแบบการตรวจสอบ

ไม่มีการตรวจสอบสองครั้งเหมือนกัน ในระหว่างขั้นตอนเริ่มต้นของการตรวจสอบผู้ตรวจสอบจะพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับ บริษัท และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดำเนินการผู้ตรวจสอบจะพิจารณาว่าอุตสาหกรรมมีการแข่งขันเพียงใดสถานที่ของ บริษัท ในอุตสาหกรรมและผลการดำเนินงานทางการเงินที่ผ่านมา การวิเคราะห์ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถระบุความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดได้นั่นคือพื้นที่ที่ข้อมูลทางการเงินมักจะไม่ถูกต้องหรือมีการแสดงข้อมูลผิดพลาด จากนั้นผู้ตรวจสอบสามารถออกแบบการตรวจสอบเพื่อมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เสี่ยงเหล่านี้โดยเฉพาะ

การทดสอบการควบคุม

หลังจากประเมินความเสี่ยงของ บริษัท ทั่วไปแล้วผู้สอบบัญชีจะทดสอบคุณภาพของการควบคุมภายในของ บริษัท ตัวอย่างเช่นผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบความปลอดภัยของระบบข้อมูลทางการบัญชีที่ตั้งขึ้นและถามว่าหน้าที่การบัญชีที่สำคัญได้รับการดูแลและแยกออกจากกันอย่างไร การควบคุมภายในที่เป็นตัวเอกจะตรวจจับข้อผิดพลาดทางบัญชีของพนักงานและป้องกันไม่ให้พนักงานรายงานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยเจตนา การควบคุมภายในที่อ่อนแอหมายถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งหมายความว่าผู้สอบบัญชีควรตรวจสอบธุรกรรมจำนวนมากขึ้น

ขั้นตอนที่สำคัญ

ผู้ตรวจสอบใช้กระบวนการที่สำคัญเพื่อ "ยืนยัน" มูลค่าเงินดอลลาร์ของแต่ละบัญชีในงบดุล น่าเสียดายที่โดยปกติแล้วผู้ตรวจสอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบธุรกรรมของ บริษัท ทุกรายการสำหรับปีที่ตรวจสอบได้ โดยทั่วไปผู้ตรวจสอบจะใช้วิธีการตามตัวอย่างเพื่อตรวจสอบธุรกรรมของ บริษัท ข้ามส่วนที่เพียงพอ พวกเขาจะทดสอบธุรกรรมเพิ่มเติมในพื้นที่ที่พวกเขาเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง เมื่อทดสอบธุรกรรมผู้ตรวจสอบจะดูหลักฐานและเอกสารที่สนับสนุนการยืนยัน ตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจขอให้ฝ่ายจัดการสำหรับใบสั่งขายและสำเนาเช็คเพื่อยืนยันการชำระเงินของลูกค้า พวกเขาจะดูรายละเอียดและเหตุการณ์รอบ ๆ ธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกบันทึกในเวลาที่เหมาะสมในบัญชีที่ถูกต้อง

การรายงาน

ขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบคือการเขียนรายงานการตรวจสอบและการออกความเห็น ผู้ตรวจสอบจะแสดงความคิดเห็นที่ไม่มีเงื่อนไขหากไม่พบประเด็นสำคัญใด ๆ และเชื่อว่าข้อมูลทางการเงินนั้นถูกนำเสนออย่างเป็นธรรม หากผู้สอบบัญชีพบประเด็นสำคัญบางประการ แต่รู้สึกว่าข้อมูลทางการเงินโดยรวมมีการนำเสนออย่างเป็นธรรมพวกเขาจะออกความเห็นที่เหมาะสม หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถทดสอบพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องการได้พวกเขาจะออกรายงานการปฏิเสธความรับผิดชอบโดยระบุเช่นนั้น หากสิ่งที่น่าเกลียดจริงๆผู้สอบบัญชีจะออกความเห็นที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งระบุว่างบการเงินไม่ได้นำเสนออย่างเป็นธรรม