วิธีลบรายการออกจากหน้าร้าน Amazon

หากคุณไม่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์บางอย่างอีกต่อไป Amazon มีสองทางเลือกในการนำสินค้าออกจากหน้าร้านของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะปิดรายชื่อซึ่งจะนำสินค้าออกจากหน้าร้านของคุณ แต่จะไม่ลบข้อมูลผลิตภัณฑ์ออกจากสินค้าคงคลังของคุณ อีกวิธีหนึ่งคือคุณสามารถลบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดซึ่งจะลบรายชื่อสินค้าออกจากหน้าร้านของคุณและลบข้อมูลผลิตภัณฑ์และประวัติการขายของสินค้าอย่างถาวร หลังจากที่คุณลบรายการออกรายการของรายการนั้นจะไม่มีการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมงและคุณมีตัวเลือกในการปล่อยรายการนั้นตราบเท่าที่คุณไม่ได้ลบออกจากสินค้าคงคลัง

1

คลิกแท็บ "สินค้าคงคลัง" ในหน้า Amazon Seller Central ของคุณ (ลิงก์แบบเต็มในแหล่งข้อมูล) และเลือก "จัดการสินค้าคงคลัง" ซึ่งจะแสดงรายการผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดบนหน้าร้านของคุณ

2

คลิกเมนู "การดำเนินการ" ข้างรายการที่คุณต้องการลบ หากต้องการลบหลายรายการพร้อมกันให้คลิกกล่องกาเครื่องหมายข้างแต่ละรายการก่อนที่คุณจะเลือกเมนูนี้

3

คลิก "ปิดรายการ" เพื่อลบรายการสินค้าออกจากหน้าร้านของคุณ อีกวิธีหนึ่งคือคลิก "ลบสินค้าและรายการ" จากนั้นคลิก "ตกลง" เพื่อลบทั้งผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากสินค้าคงคลังของคุณ