วิธีแก้ App Crash บน Vista

โดยปกติแอปพลิเคชันจะหยุดทำงานหากไฟล์หายไปหรือเสียหายอย่างน้อยหนึ่งไฟล์ เมื่อแอปพลิเคชันขัดข้องมักจะหยุดตอบสนองและจะไม่ปิดตามปกติ ซึ่งมักจะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง นอกจากนี้แอปพลิเคชันจะหยุดทำงานหากคอมพิวเตอร์ติดมัลแวร์เช่นไวรัสโทรจันและสปายแวร์ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความเสียหายอาจสามารถซ่อมแซมโปรแกรมที่เสียหายได้ อย่างไรก็ตามความเสียหายที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้จำเป็นต้องถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีปัญหาใหม่

กำลังซ่อม

1

ปิดโปรแกรมที่ไม่ตอบสนอง หากโปรแกรมไม่ปิดให้กด "Ctrl-Alt-Delete" เพื่อเปิด Task Manager

2

คลิกแท็บ "แอปพลิเคชัน" เพื่อดูรายการโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ คลิกโปรแกรมที่ไม่ตอบสนองและคลิก "End Task" เพื่อปิด

3

คลิกปุ่ม "Start" จากนั้น "Control Panel จากนั้น" Programs "และสุดท้ายคลิก" Programs and Features "เพื่อแสดงโปรแกรมที่ติดตั้งทั้งหมด

4

เลื่อนลงและคลิกโปรแกรมที่มีปัญหา คลิกปุ่ม "ซ่อมแซม" จากนั้นป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณหาก Windows ขอ ตัวช่วยสร้างการซ่อมแซมจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ทำตามวิซาร์ดเพื่อซ่อมแซมโปรแกรมที่เสียหาย - ขั้นตอนการซ่อมแซมจะแตกต่างกันไปตามโปรแกรมต่างๆดังนั้นควรปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หาก Windows ขอให้คุณ

การถอนการติดตั้งและการติดตั้งใหม่

1

คลิกปุ่ม "เริ่ม" และคลิก "แผงควบคุม" หากโปรแกรมยังคงขัดข้อง

2

คลิก "โปรแกรม" จากนั้นคลิก "โปรแกรมและคุณลักษณะ" เพื่อแสดงโปรแกรมที่ติดตั้ง

3

เลื่อนลงรายการโปรแกรมที่ติดตั้งแล้วคลิกแอพพลิเคชั่นที่เสียหาย คลิกปุ่ม "ถอนการติดตั้ง" จากนั้นป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อยืนยันว่า Windows ขอหรือไม่

4

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อกระบวนการถอนการติดตั้งเสร็จสิ้น

5

ดับเบิลคลิก "Computer" บนเดสก์ท็อปคลิกไดรฟ์ "C:" จากนั้นดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ "Program Files"

6

ค้นหาโฟลเดอร์ที่เป็นของโปรแกรมที่คุณถอนการติดตั้งและลบออกเพื่อลบร่องรอยทั้งหมดของแอปพลิเคชัน

7

ติดตั้งแอปพลิเคชันอีกครั้งโดยใช้แผ่นดิสก์หรือลิงก์ดาวน์โหลด หากคุณดาวน์โหลดโปรแกรมจากอินเทอร์เน็ตให้ไปที่ไซต์หรืออีเมลที่มีลิงก์ดาวน์โหลดและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ หากได้รับแจ้งให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อทำขั้นตอนการติดตั้งใหม่