ความแตกต่างระหว่าง DNS และ DMZ

คำศัพท์เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวย่อและตัวย่อมากมายและผู้ใช้หลายคนมักสับสนคำศัพท์สามตัวอักษรสองคำที่แต่ละคำขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเดียวกัน: DNS และ DMZ แม้ว่าหนึ่งในคำศัพท์เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเหล่านี้จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณระบุจุดหมายปลายทางสำหรับการรับส่งข้อมูลขาออก แต่อีกคำหนึ่งจะช่วยให้การรับส่งข้อมูลขาเข้าเข้าถึงโฮสต์ในเครือข่ายของคุณ

DNS

DNS ซึ่งเป็นตัวย่อที่รู้จักสำหรับ Domain Name Service คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ระบุโฮสต์ระยะไกลในรูปแบบที่เป็นมิตรกับมนุษย์ คอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตระบุตัวตนซึ่งกันและกันด้วยชุดตัวเลขสามหลักที่รวมกลุ่มกันเป็นที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลหรือที่อยู่ IP อย่างไรก็ตามเมื่อคุณป้อนที่อยู่เว็บในเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์คุณมักจะป้อนคำต่างๆตามด้วยคำต่อท้ายเช่น. com หรือ. net ที่อยู่ที่เป็นมิตรกับมนุษย์นี้เรียกว่าชื่อโดเมน บริการชื่อโดเมนของเครือข่ายของคุณช่วยให้คอมพิวเตอร์แปลชื่อโดเมนเป็นที่อยู่ IP ที่เครื่องอ่านได้

DMZ

DMZ ตามที่ Netgear ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อมาจาก Demilitarized Zone; ชื่อนี้อ้างอิงถึงลักษณะที่ไม่มีการป้องกันของคอมพิวเตอร์ในส่วนนั้นของเครือข่าย เมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเราเตอร์อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์หลายประการ นอกเหนือจากการช่วยให้คอมพิวเตอร์แชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณแล้วเราเตอร์ยังกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลขาเข้าไปยังเครื่องที่เหมาะสมบนเครือข่ายของคุณและเปลี่ยนการรับส่งข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอเช่นคำขอของแฮ็กเกอร์และการสแกนพอร์ต คอมพิวเตอร์บางเครื่องต้องการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไม่ จำกัด และต้องเปิดพอร์ตทั้งหมดเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่มีการป้องกันจากเราเตอร์ ด้วยการเพิ่มที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไปยัง DMZ ของเราเตอร์คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเราเตอร์จะไม่สกัดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงการรับส่งข้อมูลเครือข่ายขาเข้าใด ๆ ที่ส่งไปยังเครื่องนั้น

ความแตกต่าง

ในขณะที่เราเตอร์ต้องการการกำหนดค่า DNS เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องเราเตอร์หลายตัวจะทำงานได้ดีเมื่อปิดใช้งาน DMZ นอกจากนี้เราเตอร์อาจกำหนดค่า DNS โดยอัตโนมัติผ่าน Dynamic Host Configuration Protocol หรือ DHCP ในทางตรงกันข้ามเราเตอร์มักจะไม่กำหนดค่า DMZ โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ DNS ยังส่งผลกระทบต่อการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายของคุณและขาออกไปยังอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก โดยทั่วไป DMZ จะเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลขาเข้าจากเครื่องอื่นนอกเครือข่ายท้องถิ่นของคุณ

ข้อควรระวัง

แม้ว่าโดยทั่วไปคุณจะต้องกำหนดค่า DNS และอาจทำได้โดยอัตโนมัติ แต่การกำหนดค่า DMZ อาจส่งผลร้ายแรงได้ เนื่องจากเราเตอร์ของคุณจะไม่ปิดกั้นการรับส่งข้อมูลใด ๆ ระหว่างผู้ใช้ภายนอกเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ใน DMZ ของคุณเครื่องของคุณในเขตปลอดทหารจึงเปิดให้ใช้ประโยชน์จากแฮกเกอร์ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายและอันตรายอื่น ๆ ที่แฝงตัวอยู่บนอินเทอร์เน็ต หากแฮกเกอร์เข้าถึงคอมพิวเตอร์ใน DMZ ของคุณพวกเขาอาจสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในส่วนที่มีการป้องกันของเครือข่ายของคุณผ่านเครื่องนั้น แม้จะมีความเสี่ยงเหล่านี้ DMZ จะมีประโยชน์หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างไม่ จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่เกมออนไลน์และซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอกำหนด