ผลกระทบของลักษณะผู้นำที่มีต่อองค์กร

รูปแบบความเป็นผู้นำที่คุณเลือกใช้สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจขนาดเล็กของคุณ ความเป็นผู้นำไม่ใช่แค่การตัดสินใจเท่านั้น นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับประเภทของวัฒนธรรมที่คุณสร้างขึ้นในที่ทำงานโครงสร้างขององค์กรและวิธีจัดการกับปัญหาและปัญหาที่อาจทำให้ บริษัท ของคุณไม่มั่นคง

รูปแบบความเป็นผู้นำมีผลต่อทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงนักศึกษาฝึกงานคนใหม่ล่าสุด พวกเขาสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อองค์กรและผลการดำเนินงาน

ผลของผู้นำเผด็จการ

หากคุณมีลักษณะความเป็นผู้นำแบบเผด็จการหรือแบบเผด็จการหมายความว่าคุณบริหาร บริษัท ของคุณในลักษณะจากบนลงล่างซึ่งอำนาจและอำนาจอยู่ในมือของคุณและทีมผู้บริหารระดับสูงของคุณ นอกจากนี้ยังหมายความว่าคุณทำการตัดสินใจที่สำคัญทั้งหมดและสั่งให้พนักงานของคุณดำเนินการตัดสินใจเหล่านั้นโดยไม่ต้องขอคำแนะนำหรือข้อมูล รูปแบบเผด็จการทำให้เกิดการแบ่งแยกที่ชัดเจนระหว่างคุณในฐานะเจ้าของธุรกิจและพนักงานของคุณ

ความเป็นผู้นำประเภทนี้สามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีการตัดสินใจและดำเนินการโดยไม่ต้องมีการอภิปรายกลับไปกลับมาซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ หากคุณเป็นเจ้าของ บริษัท ที่มีพนักงานอายุน้อยรูปแบบนี้อาจมีประสิทธิผลสูงเนื่องจากให้ทิศทางมอบหมายงานเฉพาะและกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามรูปแบบเผด็จการยังสามารถนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และการซื้อต่อพนักงานของคุณน้อยลงเนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ และเนื่องจากผู้นำในลักษณะนี้มีอำนาจมากพนักงานจึงอาจมองว่าพวกเขาเป็นผู้ควบคุมและไม่ยอมแพ้ซึ่งสามารถสร้างขวัญกำลังใจได้

ผลของการเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม

รูปแบบความเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วมซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารูปแบบความเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจแสวงหาและสนับสนุนข้อเสนอแนะความคิดและข้อมูลจากพนักงานก่อนตัดสินใจ ผู้นำแบบมีส่วนร่วมจะดำเนินการเฉพาะหลังจากการร้องขอความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจัดอันดับและไฟล์ ผลกระทบที่สำคัญอย่างหนึ่งของรูปแบบการเป็นผู้นำนี้คือพนักงานรู้สึกราวกับว่าพวกเขามีคุณค่าและข้อมูลของพวกเขามีความสำคัญ สิ่งนี้สามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมของทีมที่เหนียวแน่นมากขึ้นโดยที่พนักงานไม่รู้สึกโดดเดี่ยวจากฝ่ายบริหารและมี "สกินในเกม" มากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มการซื้อเข้า

จากมุมมองขององค์กรการเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วมอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากเพราะทุกคนรู้สึกราวกับว่าพวกเขาได้รับอำนาจในระดับหนึ่งในกระบวนการทำงานประจำวัน อย่างไรก็ตามข้อเสียเปรียบประการหนึ่งที่เป็นไปได้คือความเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตยสามารถนำไปสู่“ อัมพาตโดยการวิเคราะห์” ซึ่งการตัดสินใจหยุดชะงักหรือไม่เคยเกิดขึ้นเพราะผู้นำต้องการทำให้ทุกคนพอใจ

ผลของการเป็นผู้นำแบบมอบอำนาจ

รูปแบบความเป็นผู้นำแบบมอบอำนาจอยู่ตรงข้ามกับสเปกตรัมจากรูปแบบเผด็จการเนื่องจากเป็นรูปแบบที่ "ไม่เป็นธรรม" ที่ช่วยให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองสร้างมาตรฐานของตนเองและกำหนดวัตถุประสงค์ของตนเอง ผู้นำที่เลือกรูปแบบนี้จะไม่ทำการตัดสินใจที่สำคัญใด ๆ แต่มอบความรับผิดชอบนี้ให้กับหัวหน้างานและสมาชิกในทีม รูปแบบนี้ยังมอบแนวทางและการดำเนินการตามโปรโตคอลให้กับพนักงานโดยผู้นำจะเข้าไปแทรกแซงในสถานการณ์ที่สำคัญเท่านั้น

ในขณะที่พนักงานอาจชอบรูปแบบความเป็นผู้นำแบบนี้ แต่ผลโดยรวมอาจทำให้เกิดความสับสนและขาดทิศทาง เหตุผลก็คือหากไม่มีคำแนะนำจากผู้นำของ บริษัท พนักงานมักจะสับสนเกี่ยวกับเป้าหมายของ บริษัท และจะไปหาใครเมื่อเกิดปัญหาขึ้น รูปแบบนี้ยังสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานขาดความรับผิดชอบเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ อย่างไรก็ตามหาก บริษัท ของคุณมีพนักงานที่มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนในแต่ละแผนกรูปแบบนี้อาจมีประสิทธิผลเนื่องจากช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญของคุณสามารถดูแลทีมได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคุณ