วิธีเปลี่ยนสกุลเงินบน iWork Numbers

แอปพลิเคชัน Numbers ที่มาพร้อมกับชุดเพิ่มประสิทธิภาพ iWork ของ Apple นั้นเทียบเท่ากับแอปพลิเคชัน Excel ของ Microsoft ด้วยเหตุนี้แอปพลิเคชันจึงให้คุณสร้างสเปรดชีตที่มีตัวเลขที่มีหน่วยต่างๆมากมายรวมถึงสกุลเงิน การเปลี่ยนสกุลเงินของเซลล์หรือกลุ่มเซลล์เฉพาะสามารถทำได้โดยใช้ตัวเลือก "ตัวตรวจสอบ" ในแอปพลิเคชัน Numbers ช่วยให้คุณสามารถกำหนดสกุลเงินที่จะแสดงในแต่ละเซลล์ของสเปรดชีตของคุณได้

1

ดับเบิลคลิกที่ไอคอนแอปพลิเคชัน "Numbers" เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน คลิกเมนู "ไฟล์" และเลือกตัวเลือก "เปิด ... " ค้นหาไฟล์สเปรดชีตที่คุณต้องการแก้ไขไฮไลต์แล้วคลิกปุ่ม "เปิด" เพื่อเปิดไฟล์ใน Numbers

2

คลิกที่เซลล์ที่คุณต้องการแก้ไข

3

คลิกตัวเลือก "ตัวตรวจสอบ" ในแถบเครื่องมือของแอปพลิเคชันตามด้วยปุ่ม "ตัวตรวจสอบเซลล์"

4

เลือกสกุลเงินที่คุณต้องการใช้จากเมนู "รูปแบบเซลล์" ที่ปรากฏขึ้น เมื่อเลือกสกุลเงินที่ถูกต้องให้คลิกปุ่ม "ตกลง" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง