ความสำคัญของการวิจัยตลาดต่อเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก

การวิจัยตลาดเป็นกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าคู่แข่งอุตสาหกรรมของคุณและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วไป ไม่ว่า บริษัท จะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่การวิจัยตลาดมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะนำเสนอและวิธีการขาย เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กต้องทำให้การรวบรวมข้อมูลการตลาดเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและมีลำดับความสำคัญสูง จากนั้นเขาจะมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้นโดยรู้ว่าพวกเขาอาศัยข้อมูลที่มั่นคงมากกว่าการคาดเดาหรือลางสังหรณ์

การประเมินความเป็นไปได้ของกิจการ

ก่อนที่ผู้ประกอบการจะเปิดตัวกิจการใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องระบุด้วยความมั่นใจว่าตลาดต้องการสิ่งที่เขาวางแผนจะนำเสนออย่างแท้จริงนั่นคือผลิตภัณฑ์หรือบริการของเขาและมีผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพียงพอที่จะสนับสนุนธุรกิจและอนุญาตให้ มีกำไร การวิจัยตลาดในขั้นตอนก่อนการเปิดตัวเกี่ยวข้องกับการที่เจ้าของธุรกิจพูดคุยกับนักธุรกิจที่มีประสบการณ์หลากหลายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับกิจการของเขาและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ นอกจากนี้เขายังรวบรวมสถิติต่างๆเช่นข้อมูลประชากรและการคาดการณ์เกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตของตลาดเป้าหมายที่เขาเสนอ เขาพูดคุยกับลูกค้าที่คาดหวังเช่นกัน ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้เขาตัดสินใจว่าจะรับความเสี่ยงในการเปิดตัว บริษัท หรือไม่

การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์

ในการทำให้ บริษัท เติบโตขึ้นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กอาจตัดสินใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ อาจขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของความพยายามทางการตลาดของเขาและอาจเปลี่ยนข้อความทางการตลาดที่เขาส่งไปยังตลาดหรือสื่อที่เขาใช้ การตัดสินใจว่าจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยตลาด ตัวอย่างเช่นหากเขาต้องการเริ่มขายผลิตภัณฑ์ในระดับสากลเขาต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและจำนวน บริษัท ในท้องถิ่นที่เขาจะต้องแข่งขัน

กำหนดสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ

ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด บริษัท ขนาดใหญ่จะทำการตลาดทดสอบอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้บริโภคให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือแสดงและอธิบายถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แก่พวกเขาและขอความคิดเห็น พวกเขาแสวงหาข้อมูลว่ากลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มีความกระตือรือร้นเพียงพอเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่พวกเขามีแนวโน้มสูงที่จะซื้อหรือไม่ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถทำสิ่งเดียวกันในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการได้โดยการพูดคุยโดยตรงกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเป็นรายบุคคลและถามว่าธุรกิจของเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ดีขึ้น

การตรวจสอบคู่แข่ง

การวิจัยตลาดยังหมายถึงการเฝ้าติดตามกิจกรรมของคู่แข่งรายใหญ่ของคุณอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลยุทธ์ที่พวกเขาปรับใช้เพื่อดึงดูดลูกค้าเพิ่มเติมที่อาจเป็นลูกค้าของคุณ ธุรกิจขนาดเล็กมีหลายวิธีในการตรวจสอบกิจกรรมของคู่แข่งรวมถึงการศึกษาโฆษณาการพูดคุยกับลูกค้าการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาการถามผู้ร่วมธุรกิจเกี่ยวกับพวกเขาหรือแม้แต่การเยี่ยมชมธุรกิจของพวกเขาในกรณีของธุรกิจค้าปลีก เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กยังต้องระวังคู่แข่งรายใหม่ที่วางแผนจะเข้าสู่ตลาด

การระบุโอกาส

ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องมักจะมองหาโอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่พวกเขาสามารถนำเสนอช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ที่พวกเขาสามารถใช้หรือวิธีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กทุกสิ่งที่เขาอ่านเช่นวารสารการค้าสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจทั่วไปหนังสือพิมพ์และเรื่องราวเกี่ยวกับแนวโน้มของผู้บริโภคที่แสดงในทีวีเป็นแหล่งข้อมูลมากมายสำหรับแนวคิดในการเร่งการเติบโตของ บริษัท การวิจัยตลาดประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญกับโลกรอบตัวคุณและพัฒนาข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นโอกาสที่เป็นไปได้อย่างสร้างสรรค์

การระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นข้างหน้า

ธุรกิจขนาดเล็กได้รับผลกระทบจากประสิทธิภาพและทิศทางของเศรษฐกิจท้องถิ่นและระดับประเทศ การตรวจสอบสภาพแวดล้อมช่วยให้เจ้าของธุรกิจระบุสัญญาณของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นและดำเนินการเพื่อให้พร้อม อีกครั้งด้วยการพูดคุยกับลูกค้าผู้ขายและนักธุรกิจคนอื่น ๆ ที่เขาติดต่อด้วยเจ้าของจะได้รับความคิดว่าพวกเขามองโลกในแง่ดีหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับทิศทางที่เศรษฐกิจกำลังดำเนินไปและสามารถปรับกลยุทธ์ของเขาได้หากจำเป็น เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กอาจตัดสินใจเลื่อนแผนการขยายธุรกิจออกไปหากดูเหมือนว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนไปในทางลบ