วิธีสร้างดิสก์สำรองสำหรับ Acer Aspire One Netbook eRecovery

Acer Aspire One เพื่อให้มีขนาดเล็กจึงไม่มีออปติคัลไดรฟ์ดังนั้นจึงไม่ได้มาพร้อมกับแผ่นดิสก์การกู้คืนเพื่อกู้คืนคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ข้อมูลล้มเหลว อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์มี Acer Recovery Management ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างสื่อการกู้คืนของคุณเองในแฟลชไดรฟ์ USB การจัดการการกู้คืนจะติดตั้งการสำรองข้อมูลเริ่มต้นจากโรงงานไปยังแฟลชไดรฟ์เพื่อให้คุณสามารถกู้คืนระบบปฏิบัติการในไดรฟ์ใหม่หรือที่มีอยู่ได้ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ผู้ใช้ทางธุรกิจในฐานะเครือข่ายความปลอดภัยควรสร้างไดรฟ์สำรองทันทีหลังจากแกะพีซีออกจากกล่อง

1

กด "Windows-Q" ป้อน "การกู้คืน" ในช่องค้นหาจากนั้นเลือก "Acer Recovery Management" จากผลลัพธ์

2

คลิก "ใช่" หรือป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหากได้รับแจ้ง เลือก "สร้างการสำรองข้อมูลเริ่มต้นจากโรงงาน" ภายใต้ทำการสำรองข้อมูลก่อนที่คุณจะกู้คืน

3

ใส่แฟลชไดรฟ์ลงในช่องเสียบ USB ที่มีจากนั้นคลิก "ไม่ดำเนินการ" หากข้อความแจ้งปรากฏ

4

เลือก "คัดลอกพาร์ติชันการกู้คืนจากพีซีไปยังไดรฟ์กู้คืน" จากนั้นคลิก "ถัดไป"

5

เลือกไดรฟ์ของคุณจากตัวเลือกแล้วคลิก "ถัดไป" คลิก "สร้าง" เพื่อตั้งค่าดิสก์สำรอง กระบวนการนี้ใช้เวลาหลายนาที

6

คลิก "ไม่" เมื่อได้รับแจ้งให้ลบพาร์ติชันการกู้คืน คลิก "Finish" เมื่อข้อความ "The Recovery Drive Is Ready" ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ